رمز خود را فراموش کرده اید ؟

مهاجرت تحصیلی

با تحصیل در یکی از مراکز آموزشی کانادا، میتوانید بصورت موقت و تا پایان دوران تحصیل در کانادا اقامت کنید. البته تحت شرایطی می توان این اقامت را در حین و یا بعد از اتمام تحصیل به اقامت دائم تبدیل کرد.
برای کسب این اقامت باید ابتدا برای پذیرش در یکی از موسسات مورد تایید اداره مهاجرت کانادا اقدام کنید و بعد از پذیرش معرفی نامه ی خود را به سفارت خانه ی کانادا ببرید و بعد ویزای تحصیلی دریافت کنید که این ویزا معمولا یکساله است و در صورت طولانی تر شدن تحصیل با مراجعه دانشجو به سفارت تمدید می شود.

بالا